ŞEFFAFLIK SÖZÜ

Bizim sözümüz

DKT, mümkün olan en büyük, en uygun maliyetli etkiyi elde etmek için mali kaynaklarımızı sorumlu bir şekilde kullanmayı ve sonuçlarımızı şeffaf bir şekilde paylaşmayı taahhüt eder. Mali kayıtları dikkatli bir şekilde tutuyor, bunları görmek isteyen herkesin erişimine açık hale getiriyor ve yıllık denetimlerden geçiyoruz.

Finans için Dört Yıldızlı Hayırseverlik Derecelendirmesi

Amerika’nın kar amacı gütmeyen kuruluşların önde gelen bağımsız değerlendiricisi Charity Navigator, DKT’yi finans yönetimi açısından dört yıldızlı bir hayır kurumu olarak adlandırdı. Bu sektör standartlarını aşmak için mümkün olan en yüksek derecelendirmedir. Ayrıca bu derecelendirme bizi meslektaşlarımızdan ayırır ve kamuya olan güvenilirliğimizi gösterir.

Şeffaflık

Açıkça belirtilmiş metrikleri kullanarak programatik ve finansal sonuçlarımızı izler, belgeler ve paylaşırız. DKT, her yıl hem programatik sonuçlarımızı hem de mali tablolarımızı özetleyen yıllık bir rapor yayınlar. Bu rapor, bağımsız olarak denetlenen mali tablolar ve federal vergi beyannameleri ile birlikte web sitemizde mevcuttur.

Her yıl satış sonuçlarımızı ülkeye göre yayınlıyor ve dünyadaki tüm aile planlaması ile ilgili sosyal pazarlama programları için istatistikler derliyoruz. Her yıl satışlarımızın ve hizmetlerimizin sağlık üzerindeki etkisini tahmin etmek için MSI Impact 2 hesaplayıcısını kullanıyoruz.

Menü