ŞEFFAFLIK SÖZÜ

DKT International Sözü

DKT International olarak gerçekleştirilebilecek en uygun maliyetli, en yüksek sorumluluklu ve en yaygın çalışma stratejisini benimsiyoruz. Rekabetçi ve çiftler için ekonomik olabilecek fiyata erişebilmek adına kaynaklarımızı ve mali dengemizi bilinçli kullanıyor ve dikkatli yönetiyoruz.
İş skorlarımızı şeffaflık ilkesiyle paylaşıyor, bizi yakından tanımak isteyen herkesin erişimine açık hale getiriyor ve yıllık olarak, küresel anlamda kabul görmüş bağımsız kurumlar tarafından denetimden geçiyoruz.

Finans için Dört Yıldızlı Hayırseverlik Derecelendirmesi

DKT International, Amerika’nın kâr amacı gütmeyen kuruluşlarını denetleyen, lider otorite Charity Navigator tarafından finans yönetimi klasmanında dört yıldızlı bir hayır kurumu olarak tanımlandı.
Dört yıldız, bu klasmandaki en yüksek değerlendirme notudur.
Charity Navigator tarafından değerlendirilmek ve ödüllendirilmek, biliyoruz ki, bizi tüm diğer rakiplerimizden ayırır ve ayrıcalıklı kılar. Bunun için gururluyuz.

Şeffaflık İlkesi

Şeffaflık ilkesini benimsiyoruz; sistemli ve güncel olarak raporlanan finansal belgelerimizi paylaşıyoruz. DKT International her yıl, mali tablolarını ve projelerini özetleyen bir yıllık rapor yayınlar. Bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimlerin sonuçları, mali tablolar, vergi beyannameleri ve küresel boyutta yürütülen projeler websitemizde paylaşılmaktadır.
İncelemek istemenizden memnuniyet duyarız: https://dktinternational.com.tr/yillik-rapor/
Coğrafya bazlı satış sonuçlarımızı, tercih edilen ürünlerimizi ve aile planlaması konusunda çiftleri bilgilendirmeyi amaçlayan projelerimizi ülke bazlı olarak yayınlıyoruz ve istatistiklerini çıkartıyoruz. Şeffaf veriler, yeni projeler ve programlar hakkında bizler için iyi bir rehber oluyor ve gelecek yılki hizmetlerimiz hakkında toplumsal ihtiyaç doğrultusunda rotamızı belirliyoruz.
Satışlarımızın ve hizmetlerimizin toplum sağlığı üzerindeki etkisini, MSI Impact 2 veri tabanıyla yapıyor ve ölçümlüyoruz. Öğrenmek istediğiniz daha fazla bilgi için, bizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz.
Menü